• No products in the cart.
  • No products in the cart.

The Niteshop Reflects

Parallelle werelden en tussenruimtes symposium

De samenleving verandert snel, wordt complexer en raakt versplinterd. Van wijken die in rap tempo veranderen tot aan een groot wantrouwen in de overheid – en tegelijkertijd moeten we nog wat met de energietransitie. Publieke instellingen willen impact hebben op de koers, maar weten niet altijd hoe. Burgers en ondernemers willen een actieve rol in het vormgeven van hun leefomgeving, maar weten ook niet altijd hoe. Het programma Parallelle werelden en tussenruimtes organiseert die hoe. Hoe ziet de stad eruit als de kennis en kunde van migrantengemeenschappen het vertrekpunt zijn in het vormgeven van het publieke domein? The Niteshop organiseert met samenwerkingspartners als de Boekmanstichting, Embassy of Inclusive Society, Het Nieuwe Instituut en Gemeente Rotterdam een samenkomst van verschillende werelden van kennis, waardecreatie en kapitaal om antwoord te geven op deze vraag.

 

Tijdens Dutch Design Week (22 t/m 30 oktober) vindt een symposium plaats waarbij inzichten uit workshops, stadswandelingen en interviews zich verzamelen. Al deze onderdelen vormen bouwstenen voor een ontwerpend onderzoek naar het werken in een tussenruimte. Een ruimte waar werelden van Urban Culture, beleid en culturele instellingen bijeen komen voor een gezamenlijke missie: het beïnvloeden van de meest dringende sociale en ecologische transitieopgaven. Zie het symposium als een tussentijdse presentatiemoment. In 2023 ontwikkelt dit zich verder.