...

The Niteshop Reflects

 

Parallelle Werelden en Tussenruimtes Symposium: Een Innovatief Platform voor Sociale en Ecologische Transitie

De samenleving is in een constante staat van verandering, gekenmerkt door groeiende complexiteit en versplintering. Van wijken die in rap tempo veranderen tot aan een groot wantrouwen in de overheid – en tegelijkertijd moeten we nog wat met de energietransitie. Publieke instellingen willen impact hebben op de koers, maar weten niet altijd hoe. Burgers en ondernemers willen een actieve rol in het vormgeven van hun leefomgeving, maar weten ook niet altijd hoe. Het programma Parallelle werelden en tussenruimtes organiseert die hoe. Hoe ziet de stad eruit als de kennis en kunde van migrantengemeenschappen het vertrekpunt zijn in het vormgeven van het publieke domein? The Niteshop organiseert met samenwerkingspartners als de Boekmanstichting, Embassy of Inclusive Society, Het Nieuwe Instituut en Gemeente Rotterdam een samenkomst van verschillende werelden van kennis, waardecreatie en kapitaal om antwoord te geven op deze vraag. Of het nu gaat om snel veranderende wijken of een groeiend wantrouwen jegens overheidsinstellingen, de uitdagingen zijn enorm.

Hoe kunnen we Samen Impact maken?

Het programma “Parallelle Werelden en Tussenruimtes” heeft als doel deze vraagstukken te beantwoorden. Het initiatief focust op de creatie van een samenwerkingsplatform waar verschillende kennisdomeinen, waardecreatie en kapitaalstromen samenkomen. Het programma wordt georganiseerd door The Niteshop in samenwerking met toonaangevende partners zoals de Boekmanstichting, Embassy of Inclusive Society, Het Nieuwe Instituut en de Gemeente Rotterdam.

Dutch Design Week: Waar Ideeën Samenkomen

Het hoogtepunt van dit initiatief vindt plaats tijdens de Dutch Design Week van 22 tot 30 oktober, 2022. Het symposium zal een scala aan inzichten aanbieden, verzameld uit workshops, stadswandelingen en interviews. Al deze onderdelen vormen bouwstenen voor een ontwerpend onderzoek naar het werken in een tussenruimte. Een ruimte waar werelden van Urban Culture, beleid en culturele instellingen bijeen komen voor een gezamenlijke missie: het beïnvloeden van de meest dringende sociale en ecologische transitieopgaven. Zie het symposium als een tussentijdse presentatiemoment. In 2023 ontwikkelt dit zich verder. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor een ontwerpend onderzoek naar het concept van tussenruimte. Hier komen verschillende werelden samen: van Urban Culture en beleidsvorming tot aan culturele instellingen, allemaal met één gezamenlijke missie – het aanpakken van dringende sociale en ecologische transitieopgaven.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.