...
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Opening The Niteshop

EEN AMBASSADE VAN DE SUPERDIVERSE STAD

Noem het een underground museum, een stadslab, een ontmoetingsplek of zelfs een informeel kenniscentrum. Wij noemen het The Niteshop.

Hier veranderen informele gesprekken in podcastopnames, etaleren kunstenaars en ondernemers hun spullen in schappen. Hier wordt onopgemerkt kennis geproduceerd door alledaagse mensen. Vanaf 2021 opent Concrete Blossom de deuren van de ambassade van de superdiverse stad: The Niteshop. En zoals in de meeste buurtwinkels, worden de losse sigaretten verkocht onder de toonbank.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.