...

Video-Essay #1: Articulating Sauce (Gucci Mane, the Philosopher)

Sommigen noemen het slang, gebroken Nederlands of straattaal. Hoe je het went of keert, het is taalcreatie. Een evolutie gevormd door een samensmelting van verschillende culturen en ideeën.

Vanuit The Niteshop, het kenniscentrum voor Urban Culture in Nederland, onderzoeken we deze wereld. Leer met ons en onze partner Het Nieuwe Instituut hoe peoples vanuit een underdog positie nieuwe talen en kennis produceren die de potentie hebben de samenleving te veranderen. In een serie video essays en podcasts duiken we dieper in een wereld waar macht wordt geremixed en taal wordt gehacked.

Wat is Sauce? Is Gucci Mane alleen een rapper of kunnen we hem ook zien als moderne filosoof? In dit eerste deel van een serie video-essays over taal, beeld en ruimte in de hiphopcultuur zoomen we in op de manier waarop rappers kennis produceren. Kunnen we Sauce lezen als een levensfilosofie van de EastAtlantaSanta?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.