...

Life @ The Niteshop #1 w/ Wes Mapes

ls onderdeel van de samenwerking tussen The Niteshop, Concrete Blossom en Het Nieuwe Instituut produceert Concrete Blossom een serie video essays en podcast-uitzendingen over taal, beeld en ruimte in de hiphopcultuur. In de eerste editie ter gast: Wes Mapes.

In dit programma kijken Wes Mapes en Malique Mohamud naar de capaciteit van artiest Gucci Mane, als filosoof. Hij spreekt in-direct over het produceren van kennis in de marges van de samenleving. Hij spreekt over ‘the sauce’, een metafoor waarmee hij zijn leven en zijn denkwijze uitlegt. Malique Mohamud van Concrete Blossom borduurt hierop verder en analyseert samen met met kunstenaar Wes Mapes hoe kennis in alledaagse leven zich ontwikkelt. In dit eerste gesprek uit de reeks wordt er gekeken naar kennis die ontstaat en geleefd wordt in informele kringen: bij familieleden, op straat of bij de kapper. En hoe deze vorm van belichaamde kennis interacteert met academische c.q. geformaliseerde vormen van kennisproductie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.