...
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Video-Essay #2: Slinging Slanguage

Wat als wij straattaal echt serieus zouden nemen?

Straattaal wordt nu vooral gezien als een minderwaardige taal die wordt gesproken door jongeren in de Buurt. Een ouderwetse gedachte, die geen plek meer heeft in de 21e eeuw. Wij vinden dat meertaligheid de norm hoort te zijn en het leren van verschillende talen juist een voordeel is.

Deze drie-delige reeks videoessays en podcastafleveringen zijn onderdeel van een samenwerking met Het Nieuwe Instituut. In dit tweede video-essay onderzoeken wij de totstandkoming, ontwikkeling en perceptie van straattaal.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.