...

Life @ The Niteshop #4 w/ Soortkill

Als onderdeel van de samenwerking tussen Concrete Blossom en Het Nieuwe Instituut produceert Concrete Blossom een serie video-essays en podcasts over taal, beeld en ruimte in de hiphopcultuur. In de derde editie zit aan tafel: Soortkill. Met Malique Mohamud praat hij over het ontstaan, de ontwikkeling en de noodzaak van straattaal

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.