...
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Life @ The Niteshop #2 w/ Ashley Chin

Tijdens 4 & 5 mei staan we letterlijk en figuurlijk stil voor iedereen die we hebben verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en sinds 1961 herdenken we officieel ook alle soldaten en slachtoffers die wij hebben verloren sinds die tijd.

Maar is dat genoeg? Geven we niet te weinig aandacht aan al die slachtoffers die zijn gemaakt door de vele vredesmissies waar Nederland aan heeft meegedaan? En moeten de vrijheidsstrijders die vochten voor de afschaffing van de slavernij en de Indische bevolking die vocht voor een eigen republiek niet meer de aandacht krijgen tijdens deze dagen in plaats van op aparte herdenkingsdagen?

Ashley Chin en Malique Mohamud  stellen deze moeilijke maar terechte vragen in de nieuwe aflevering van Life at The Niteshop.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.