...
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Life @ The Niteshop #3 w/ Zouhair Hammana

Is Gucci Mane een moderne filosoof? Dat is de vraag die wij in het video-essay Articulating the Sauce stelden. In deze speciale aflevering van Life @ The Niteshop gaat Malique Mohamud in gesprek met Zouhair Hammana over hiphop, filosofie, kungfu shit en veel meer.

Articulating Sauce is onderdeel van een drie-delige reeks videoessays en podcastafleveringen die we in samenwerking met Het Nieuwe Instituut hebben gecreëerd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.